x
1 Valige EITC/EITCA sertifikaat
2 Juurdepääs e-õppele ja e-testimisele
3 Hankige EL-i IT-sertifikaat päevadega!

Kinnitage oma IT-pädevused Euroopa IT-sertifitseerimise (EITC/EITCA) raamistikus kõikjal maailmas täielikult veebis!

EITCA Akadeemia

Euroopa IT-atesteerimisinstituudi digitaalsete oskuste tõendamise standard, mille eesmärk on toetada digitaalse ühiskonna arengut

VÕTA TEIE ANDMED?

KONTOT LOOMA

EITC/EITCA ON TEADMISTE JA SELLE KINNITUSE KOHTA JÄTKE LUGEMINE VAATA ESITUST EL-i EITC/EITCA IT-SERTIFITSEERIMINE kolmel lihtsal sammul EDASI Valige oma sertifikaat ja siis: 1. samm. Alustage veebipõhist õppimist 2. samm. Sooritage veebieksam 3. samm. Hankige EL-i IT-sertifikaat Õppimine ja koolitus EITCA Akadeemia koosneb mitmest EITC atesteerimisprogrammist, mida saab ka eraldi täita.

Kõik EITC sertifikaadid sisaldavad 10-tunniseid loenguid ja 5-tunniseid laboratooriume samaväärselt e-õppematerjalidega.
Õppematerjalid ja tarkvara täidavad EITC sertifitseerimise õppekava toetavat rolli. EDASI
EKSAM JA SERTIFITSEERIMINE EDASI EITC eksamitest EITC sertifikaadi kontrollimise demo EITCA Akadeemia sertifitseerimise valideerimise demo Iga EITC sertifikaat nõuab kaugkontrolli. EITCA Akadeemia atesteerimine koosneb kuni 12 EITC sertifikaadist ja selle väljaandmiseks on vajalik kõigi kaasatud EITC eksamite sooritamine. Seetõttu puudub eraldi EITCA eraldi eksam. EITC eksam viiakse läbi valikvastustega testi vormis, milles on 15 juhuslikku küsimust. 60% skoor on läbiv tingimus. KEHTIV SERTIFIKAAT Pärast sertifikaadi saamist ei kaota te seda. EITCI Instituut hoiab seda turvaliselt. Kui soovite, saate EITC/EITCA sertifikaadi veebis kontrollida EITCI saidil. https://eitci.org/validate või QR-koodi abil. Saate õppekava ja tulemusi tõestada aja jooksul, pääsete juurde oma lisadele ja saate alla laadida sertifikaatide PDF-e või taotleda volitatud paberkoopiaid. Skaneerige ise QR-kood, et kontrollida, kuidas sertifitseerimise valideerimine töötab ... EDASI või klõpsake lihtsalt sellel
kui sul pole
telefon käepärane.
KEHTIVAD KOHE Saate oma sertifikaadi kohe mobiiltelefoniga kinnitada. Nii sertifikaadi ID kui ka teie mandaat krüptitakse sertifikaadile prinditud QR-koodiks. Kasutage EITC/EITCA sertifikaadi viivitamatut valideerimist oma mobiiltelefoni abil, nt näidake tööintervjuul seda oma värbajale, tutvustades oma oskusi. EDASI Kaasaegse infotehnoloogia arengu kiire tempoga on vaja uut kiiret lähenemisviisi oma IT-kompetentside määratlemiseks ja ametlikuks kinnitamiseks.

Just seda kavandab ja taotleb Euroopa Infotehnoloogia Atesteerimisinstituut digitaalsete oskuste alal.
See on IT-hariduse tulevik
ja kutseoskuste tõendamine.
EDASI
SISSE BRÜSSELIS SAA ELIS SERTIFITSEERITUD EITCA Akadeemia EITC sertifikaat EITCI Instituut JÄTKE LUGEMINE Alustage TASUTA katset

Valige oma sertifikaat

Valige EITC/EITCA sertifitseerimisprogramm, mis teid huvitab, ja alustage 10-päevast tasuta prooviversiooni.

Juurdepääs programmile

Jälgige oma e-õppe programmi, harjutage, valmistage ette ja pääsege täielikult e-testimisele juurde.

Saada sertifitseeritud

Teeni oma EITC/EITCA sertifikaat, mis on EL-i poolt tunnustatud IT-kompetentsuse tunnistus.

Lisateave EITC/EITCA sertifikaatide kohta

EITCA Akadeemia, Euroopa Infotehnoloogia Sertifitseerimise Akadeemia on rahvusvaheline IT-kompetentside sertifitseerimise programm, mis põhineb Euroopa IT-sertifitseerimise (EITC) standardil, mis on välja töötatud ja levitatud alates 2008. aastast. Euroopa Infotehnoloogia Sertifitseerimise Instituut Brüsselis (EITCI Instituut, sertifitseerimisasutus).

EITCA Akadeemiat rakendatakse täielikult veebis, et vähendada juurdepääsu füüsilisi ja majanduslikke tõkkeid. Nii õppe- kui ka eksamimetoodikad hõlmavad digitaalselt toetatud kaugvormi. EITCA Akadeemia koosneb EITC ja EITCA sertifikaatidest. See on saadaval EL-is põhineva raamistikuna IT-oskuste ametlike ametialaste pädevuste ametlikuks tõendamiseks, mida tunnustatakse rahvusvaheliselt ja mis võimaldab IT-oskuste tunnustamist sõltumata rahvusest ametlikel dokumentidel, mille EITCI Instituut on digitaalselt välja andnud ja kontrollitav. Lisateavet EITC/EITCA sertifitseerimise juhtorgani kohta leiate asjakohaselt EITCI Instituudi lehed.

EITCA Akadeemia moodustab rahvusvahelise IT-kompetentside sertifitseerimise raamistiku, mis oma edasijõudmise tasemel on keerukuse ja õppekavade sisu poolest võrreldav kraadiõppe kõrghariduse ja professionaalse tööstusalase koolitusega. See on ELis ja välismaal saadaval ainult kaugõppe ja kaugeksamite vormis, võimaldades nii EL-i kui ka mitte-EL-i kodanikel Brüsselis oma ametialase IT-pädevuse ja -oskuste hõlpsaks ametlikuks kinnitamiseks Euroopa IT-l põhineva atesteerimisstandardiga. Sertifitseerimisraamistik ilma füüsilise kohaloleku vajaduseta ja ainult osa kuludest, mis on seotud statsionaarse ELis toimuva hariduse ja koolitusega. Programmi levitamist juhib ja toetab peamiselt EITCI Instituut, mis tegeleb digitaalse kirjaoskuse, elukestva õppe, digitaalselt võimaldatava kohanemisvõime ja digitaalse tõrjutuse ennetamise edendamise ning sertifitseeritud IT-oskuste kvaliteetse võrdlustaseme loomisega. rakendades seetõttu Euroopas Euroopa Komisjoni poliitika suuniseid Euroopa digitaalarengu tegevuskava Euroopa 2020. aasta strateegiale (EÜ DAE digitaalse kirjaoskuse, oskuste ja kaasamise samba edendamine).

EITCA/KC IT-võtmepädevuste sertifikaat
EITCA/KC

EITCA/CG arvutigraafika sertifikaat

EITCA/CG

EITCA/BI äriteabe sertifikaat

EITCA/BI

EITCA/IS infoturbe sertifikaat

EITCA/IS

EITC-sertifikaadi näidis

EITC

EITCA akadeemia sertifikaat on terviklik oskuste keerukuse osas kinnitatud Euroopa IT-sertifikaadil (EITC) põhinev standard rahvusvaheliselt tunnustatud ametliku kinnituse saamiseks spetsialiseerumise kohta konkreetses rakendustehnoloogia valdkonnas. EITCA sertifikaadid võimaldavad kogu maailmas osalejatel saada kindla kinnituse oma mitmete kompetentside kohta, mis moodustavad spetsialiseerumise antud digitaalvaldkonnas, rühmitades vastavad EITC sertifikaadid, mis kõik on välja antud Brüsselis kaugõppe ja täieliku kaugjuurdepääsu kaudu. Kõiki sertifitseerimisprotseduure rakendatakse eemalt ja veebis sertifitseerimise juhtorgani, Euroopa Infotehnoloogia Sertifitseerimise Instituudi (EITCI) standardimise ja akrediteerimise alusel Brüsselis. Nii EITC kui ka EITCA Akadeemia sertifikaadid on täielikult integreeritud EITCI levitatud <a href="/it-id/"> IT ID eCV </a> digitaalsete kompetentside ja oskuste kaasaegsesse esitlusraamistikku.

Vastavalt Euroopa digitaalarengu tegevuskava (DAE, Euroopa Komisjoni avaldus Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele, KOM (2010) 245, Brüssel, august 2010) digitaalsed kompetentsid on nüüd infoühiskonna arengu alus (IS) teadmistepõhises majanduses (KBE) kogu maailmas. Värskete Eurostati uuringute kohaselt ei oma 30% ELi kodanikest (150 miljonit eurooplast) ja üle 90% kogu maailma elanikkonnast piisavalt IT-alaseid teadmisi, mis teeb neil tänapäevasel globaliseerunud tööturul toimimise keeruliseks. See on takistuseks nii professionaalsele kui ka isiklikule arengule, samal ajal kui ülejäänud Euroopa Liidu kodanike IT-alane kompetentsus pole piisavalt suunatud ja nende vananemine on kiire. Hoolimata paljudest jõupingutustest poliitika kujundamisel ning avaliku ja erasektori algatatud vastumeetmetest, et ületada lõhe digitaalsete oskuste leviku ning turu ja sotsiaalsete vajaduste vahel, ei parane olukord märkimisväärselt.

Kuna tänapäeval on infotehnoloogiate kasutamise oskus äärmiselt oluline ja kasulik enesearendamiseks nii isiklikul kui ka professionaalsel viisil, on niinimetatud digitaalsed võtmepädevused teadmistepõhise majanduse jaoks üliolulised (Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus 18. detsember 2006, võtmepädevuste kohta elukestva õppe protsessis, 2006/962/EÜ). Euroopa Liidu uue arengu ("Euroopa 2020 - innovaatiline liit") aluse moodustava DAE peamine sõnum on vajadus intensiivistada Euroopa kodanike pidevat harimist infotehnoloogia alal (mis viib suurendada selles valdkonnas koolitatud elanikkonna protsenti, parandades samal ajal ka hariduse kvaliteeti üleeuroopaliste ja rahvusvaheliste ulatuslike atesteerimisprogrammide kontekstis, kasutades tõhusaid digitaalseid meetodeid (eriti e-õpe) ning pakkudes rahalist toetust Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) ja Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) kaasfinantseerimisprogrammides ametlikult sertifitseeritud hariduse omandamisel.EITCI/EITCA sertifitseerimisstandardeid arendava ja levitava EITCI Instituudi eesmärk on toetada seatud eesmärkide saavutamist ELi edasise majanduskasvu edendamiseks.

Üleeuroopalist standardit, mida edendatakse selle rahvusvahelise tunnustamise suunas ja mis on kavandatud võimalikult laiahaardelisusega, mis on võrreldav formaalse akadeemilise kraadiõppega, samal ajal kui see on praktiliselt orienteeritud infotehnoloogia valdkonna rakendatava digitaalse kompetentsuse tunnistusele, peetakse seega oluliseks vahendiks, et toetada Euroopa digitaalsete oskuste lõhe ELis. Selline standard loodi Euroopa IT-sertifitseerimise (EITC) vormis 2008. aastal ning Euroopa infotehnoloogia sertifitseerimisinstituut EITCI töötas seda pidevalt välja ja levitab viimastel aastatel. See standard on aluseks Euroopa IT-atesteerimisakadeemia määratlemisele, pakkudes ühiselt kahte sertifitseerimisprogrammi:

  • EITC-i atesteerimine (Euroopa infotehnoloogia atesteerimine) - sealhulgas spetsiaalsetes atesteerimisprogrammides, mis on kitsalt määratletud teatavate oskuste ja rakenduste osas (iga EITC-programmi viidatud programmi ulatus ulatub umbes 15 tunnini),
  • EITCA sertifikaat (Euroopa Infotehnoloogia Sertifitseerimise Akadeemia) - sealhulgas valdkonnapõhised spetsialiseerumispädevuse programmid, koondades tavaliselt mitu olulist EITC sertifikaadi seeriat (programmi viidatud ulatus 150–180 tundi).

EITC ja EITCA sertifitseerimisprogrammid käivitati üksteise järel vastavalt 2008. aastal ning alates sellest kuupäevast on need programmid kujunenud tunnustatud digitaalsete oskuste sertifitseerimise raamistikeks koos nende pideva väljaarendamise ja ajakohastamisega ning Brüsselis asuva Euroopa infotehnoloogia atesteerimisinstituudi poolt levitatavaga. . Sellest ajast alates on EITCI Instituut väljastanud EITC ja EITCA sertifikaate enam kui 40 riigis, mis hõlmavad rakenduslikke infotehnoloogia, disaini, küberturvalisuse ja üldiste digitaalsete oskuste spetsialiseeritud valdkondi, edendades nii digitaalset kirjaoskust ja IT-professionaalsust ning võideldes digitaalse tõrjutuse vastu.

IT-kompetentside sertifitseerimine on ametlik viis kinnitada inimese pädevusi rakendusliku arvutiteaduse ja infotehnoloogiaga seotud teadmiste ja oskuste konkreetsetes valdkondades. EITC/EITCA sertifikaadid on tunnistusdokumendid, mis toetavad muid ametlikel viisidel kutse- ja akadeemilise hariduse käigus omandatud teadmiste, oskuste ja pädevuste kinnitamiseks (sealhulgas ülikoolide ja koolide tunnistused või diplomid). Sellega seoses on EITC ja EITCA Akadeemia atesteerimissüsteemid eriti olulised, et hõlbustada digitaalsete oskuste levitamise poliitikat mitte ainult IT-spetsialistide ja arvutiinseneride vahel, vaid ka kõigi teiste valdkondade vahel, kes on professionaalselt aktiivsed teiste, IT-st kaugel asuvate inimeste seas.

Brüsselis asuva Euroopa Infotehnoloogia Atesteerimisinstituudi juhtimisel läbiviidav EITCA Akadeemia programm võimaldab pärast veebipõhise eksamiprotseduuri edukat läbimist hankida Brüsselis digitaalselt välja antud EITCA Akadeemia sertifikaadid koos üksikasjalike lisade ja kõigi asendatavate EITC-ga. Sertifikaadid. Sertifitseerimine ise on võimalik nii valitud eriala täieliku EITCA Akadeemia programmi raames (eksamid kõigi Akadeemia programmi kuuluvate EITC Atestuuride raames, mille tulemuseks on täielik EITCA Akadeemia tunnistus, diplomilisa koos kõigi asjakohaste EITC sertifikaatidega) kui ka kitsamalt määratletud EITC sertifikaatide piires (üks eksam ja üks EITC sertifikaat iga vastava EITC programmi raames).

Nagu eespool märgitud, võib EITCA Akadeemia atesteerimisprogrammi (mis vastab 150–180 tunnisele statsionaarsele klassile või magistriõppe 2. taseme ülikooli semestrile) ulatuslikkuse osas võrrelda spetsialiseeritud kraadiõppega, kuid selle praktilise suuna ja Rahvusvaheliselt levitatava EL-i sertifitseerimisstandardi eelised võivad mõnele osutuda paremaks valikuks.

EITC/EITCA sertifitseerimisprogrammide oluline tunnus on võimalus pikema perioodi jooksul läbi viia ainult EITCA akadeemia moodustava teemagrupi individuaalsed EITC programmid (üksikud spetsialiseerunud EITC sertifikaadid keskmise didaktilise sisuga 15 tundi) ja seega tunnistus pärast Tunnistus parandab ametlike oskuste tõendamist. EITC/EITCA kompetentsuse sertifitseerimise programmid sisaldavad alt-üles lähenemisviisiga sisu, nii et nende täiendamiseks pole vaja eelnevaid IT-teadmisi, hoolimata nende edasijõudnust ja spetsialiseeritusest ning ka oskuste tõendamise kõrgest kvaliteedist. See võimaldab inimestel isegi kõige spetsiaalsematest EITC/EITCA programmidest samm-sammult edukalt lõpule jõuda ilma eelneva IT-ekspertiisita, olles samal ajal asjakohane ka IT-spetsialistidele ja vastavate valdkondade ekspertidele.

EITCA Akadeemia ja EITC atesteerimisprotseduurid ei tähenda ainult nõuetekohaselt turvatud digitaalsete sertifikaatide väljaandmist (EITCA Akadeemia puhul, millele on lisatud üksikasjalikud sertifikaadi lisad ja kõik asjakohased asendatavad EITC sertifikaadid, ja EITC sertifikaatide puhul, mis sisaldavad üksikasjalikku kirjeldust) sertifikaat ise), aga ka asjakohaste elektrooniliste valideerimisteenuste pakkumisega. Digitaalseid EITC/EITCA sertifikaate tuleks mõista kui nende unikaalseid ID-numbreid, mis võimaldavad õigesti turvatud andmetega EITCI Instituudi sertifitseerimise valideerimissüsteemi sisestamisel sertifikaate veebis kontrollida koos üksikasjadega programmi ulatuse kohta, mille sertifikaadi valdaja on täitnud, kuna samuti sobivate kinnituste ja lisade allalaadimine või printimine. EITC sertifikaadid (hangitud eraldi või osana EITCA Akadeemia atesteerimisest) on loodud koos QR-koodidega ID-ga, mis võimaldavad automaatse masina äratundmise ja kontrollimise telefonikaameral põhinevate QR-skannimisrakenduste abil.

Infotehnoloogia spetsiifilistes valdkondades teadmiste ja oskuste omandamise ametlikuks kinnitamiseks mõeldud eksami- ja atesteerimisprotseduuri viib EITCI Instituut läbi avaldatud tingimuste kohaselt täiesti kaugel spetsiaalse veebipõhise eksamisüsteemi kaudu, mis on integreeritud e-tehnoloogiasse. -õppeplatvorm.

Kõik EITCI väljaantud Euroopa IT-sertifikaadid, sealhulgas EITC ja EITCA Akadeemia sertifikaadid, on täielikult veebis saadaval registreerimistasu eest, nagu on täpsustatud EITC/EITCA sertifikaatide kataloog.

Võite osaleda valitud EITCA Akadeemia programmis (programmides) või valitud EITC programmis (programmides).

EITCA Akadeemia programm koosneb mitmest EITC programmist (tavaliselt 10–12), millest igaüks hõlmab standardset 15-tunnist õppekava põhjalikkust (see tähendab, et ühe EITC-programmi ulatus vastab umbes 15-tunnisele statsionaarsele didaktikale ja õppimisele). Seetõttu vastab antud EITCA Akadeemia programm 150–180 tunnile õppekava põhjalikkusele ja moodustab sellisena IT-spetsialiseerumise konkreetses valdkonnas professionaalse, ühise, temaatilise ja järjepideva IT-pädevuse tunnistuse, mis pakub terviklikkust, mis on võrreldav kraadiõppe kõrgharidusprogrammiga.

Lühidalt, EITCA Akadeemia rühmitab asjakohased EITC sertifitseerimisprogrammid konkreetses distsipliinis (nt infoturbe, äri IT või arvutigraafika valdkondades). Ühise EITCA Akadeemia sertifikaadi saamiseks tuleb sooritada ja edukalt läbida kõik koosnevad EITC eksamid (ja seega on tal õigus saada EITCA Akadeemia ühine tunnistus ja kõik programmi kuuluvad asjakohased EITC sertifikaadid).

Samuti võib valida ainult üksikute EITC-sertifikaatide omandamise, saades seega kitsalt määratletud ametliku kinnituse asjakohaste oskuste kohta, mis käsitlevad täpselt määratletud ja sidusat teemat, tehnoloogiat või tarkvararakendust (nt sellised teemad nagu krüptograafia põhialused, objektide programmeerimine, HTML, rastergraafika, 3D-modelleerimine jne).

Kõik, kes on sellest huvitatud, saavad osaleda EITCA Akadeemia ja EITC Sertifitseerimisprogrammides. Programm on veebis kättesaadav ning selle elluviimisel ei ole piiranguid päritoluriikide ega nende kodakondsuste suhtes, mis on seotud programmiga. Ainus tingimus on Interneti-juurdepääs kaugõppele ja kaugeksamile, mis on vajalik sertifitseerimismenetluste ja sertifikaatide väljastamiseks Brüsselis, EL.

Alustamiseks peate registreerima konto EITCA akadeemias. Konto registreerimine on tasuta. Selle kontoga saate juurdepääsu demonstratsioonidele ja tasuta ressurssidele, mis võimaldavad teil paremini valida endale sobiva EITCA Akadeemia või EITC sertifikaadi (sertifikaadid).

Valitud EITCA Akadeemiasse või EITC sertifitseerimisprogrammi (desse) registreerumiseks peab teil olema registreeritud konto ja tellima valitud EITCA Akadeemia või EITC programm (id). Saate oma valitud programme oma tellimusele lisada ja pärast valiku lõpetamist saate tasuda formaalsuste vormistamise lõivu. Pärast tellimuse töötlemist (mida süsteem teeb mõne sekundi jooksul automaatselt) antakse teile teie kontolt veebipõhine juurdepääs osalemiseks valitud programmides.

Mis puutub EITCA Akadeemia Sertifikaatidesse, siis on ette nähtud 80% EITCI toetuse eraldamine vastava lõivusummana (kehtib kõigile huvitatud isikutele kogu maailmas ja on seotud Digitaalsete oskuste ja töökohtade koalitsiooni EITCI Instituudi lubadusega suurendada EITC/EITCA Sertifitseerimise juurdepääsu ulatust) levitamine ja majanduslike tõkete vähendamine). EITCI toetuse kohaldamine viietähelise digitaalse koodi abil, mis võimaldab selle tulemusel vähendada EITCA Akadeemia tasu 5% -ni. Tänu sellele 20% ulatuses subsideeritud EITCA Akadeemia juurdepääsule võib olla parem valik EITC sertifitseerimisprogrammide valikut, kui olete huvitatud atesteerimisest mitte ühele oskusele, vaid teie spetsialiseerumisele antud IT-valdkonnas.

Asutuste ja ettevõtete puhul, kes delegeerivad oma personali, saab tellimuse teha institutsionaalsel kontol, mis algab vähemalt 3 delegeeritud personali liikme plaanist koos arvukate lisateenustega (sealhulgas üksikasjalik jälgimine ja aruandlus didaktiliste ja sertifitseerimismenetluste edenemise kohta, nagu näiteks samuti paindlike ja kulutõhusate plaanidega).

Nagu kõigi kutseliselt tõendatud pädevuste tõendamise programmide puhul, pole EITCA Akadeemia ja selle baasil olevad EITC atesteerimisprogrammid üldiselt tasuta (välja arvatud puuetega inimesed, kolmanda taseme kooliealised noored ja halva sotsiaalmajandusliku staatusega inimesed paljudes madala kvalifikatsiooniga inimestes) arenenud riigid). Programmis osalemise kulusid, mis tulenevad kaugõppest ja kaugeksamitest, vähendatakse tõhusalt, võrreldes traditsioonilise statsionaarse (füüsilise kohaloleku) haridusega. EITCA Akadeemia eesmärk on võimalusel vähendada tõkkeid juurdepääsul EL-i ametlikule ametialasele IT-pädevuse tunnistusele ja muuta see kättesaadavaks potentsiaalsetele osalejatele kõikjal maailmas.

EITC sertifitseerimise ja EITCA akadeemia atesteerimisprogrammide praegused tasud kuvatakse kataloogis ja need on vastavalt 110 eurot ja 1100 eurot. EITC/EITCA sertifikaaditasud hõlmavad kõiki sertifitseerimisprotseduuride ja teenitud digitaalse sertifikaadi väljaandmisega seotud kulusid. Lisatasusid kohaldatakse turvatud paberkujul sertifikaatide valikulise väljastamise ja kättetoimetamise korral (need tasud sõltuvad nii füüsiliselt turvatud väljastatud sertifikaatide eksemplaride arvust kui ka rahvusvahelistest kättetoimetamisteenustest paberitõendite saatmisel Brüsselist teie riiki). Samuti on võimalik püsivalt või ajutiselt kasutada ainult digitaalseid EITC/EITCA sertifikaate (mille saate vajadusel ise printida viitevalmis paberkandjal selle ettevõtte elektroonilisest teenusest). EITC/EITCA sertifikaatide valideerimine).

EITCA Akadeemia ja EITC atesteerimistasude maksumus on selle veebivormi tõttu oluliselt madalam kui võrreldava IT-taseme koolituse, hariduse ja atesteerimise keskmised kulud EL-i riikides. EL-i väljastatud sertifikaadid kinnitavad ametlikult Brüsselis kaugõppes hariduse ja eksamite kaudu omandatud digitaalseid oskusi rahvusvaheliselt tunnustatud EL-i EITCA ja EITC sertifitseerimisstandardite alusel. Lisaks täielikult veebipõhisele vormile ei kaasne traditsioonilise statsionaarse välismaal toimuva haridusega elamiskulusid.

Lisaks on EITCI Instituudi jätkuv pühendumus toetada Euroopa Komisjoni digitaalarengu tegevuskava (mis on Euroopa 2020. aasta strateegia avaliku poliitika element) rakendamist digitaalse kirjaoskuse, oskuste ja kaasamise samba edendamisel, andes ka EITCI Instituudi kaudseid toetusi. pakutavate EITCA Akadeemia programmide tasude tõhusal vähendamisel vähendatakse veelgi vähem arenenud riikide osalejate IT-alase professionaalse kompetentsi tõendamise majanduslikke tõkkeid.

Lõpuks on pärast EITCA Akadeemia konto registreerimist vabalt saadaval palju õppevahendeid, mis võimaldavad paremini tutvuda EITCA Akadeemia mudeliga ja teadlikumalt otsustada osalemise üle. Nendele ressurssidele (koos asjakohaste tutvustamiste, sealhulgas kaugeksamitega) pääsete juurde oma tasuta konto registreerimiseks, klõpsates selle saidi paremas ülanurgas asuval lingil Registreeru.

Kuidas see töötab?3 lihtsat sammu

(pärast EITCA Akadeemia või EITC sertifikaatide valimist EITCA/EITC kataloogist)

Õppige ja harjutage

Järgige eksamiteks valmistudes veebis põhjalikku didaktikat. Klassitunde pole, õpid siis, kui saab.

Hankige IT-sertifikaat

EITC sertifikaadi saamiseks tehke veebieksam. Sooritage kõik EITCA Akadeemias ja teile antakse EITCA sertifikaat.

Alustage oma karjääri

EL-is põhinevad EITC/EITCA sertifikaadid koos üksikasjalike lisadega on ametialane IT-oskuste tõend.

Jah. EITC/EITCA programmide õppe- ja sertifitseerimisprotsess koos kõigi EITC programmides sisalduvate eksamitega toimub täielikult eemalt veebis e-õppe lahenduste toetatud platvormi kaudu asünkroonses režiimis. Tänu paindlikult asünkroonselt korraldatud e-õppe didaktilisele protsessile koos kõigi Interneti kaudu asünkroonselt läbiviidavate veebieksamitega (võimaldades maksimaalset paindlikkust aja jooksul, kui osaleja ise korraldab õppetegevuse endale sobival ajal), pole osaleja füüsiline kohalolek vajalik , seetõttu on paljud juurdepääsutõkked kas vähendatud või kaotatud (nt geograafiline, logistiline, majanduslik iseloom).

Osalejal on individuaalne, piiramatu juurdepääs sertifitseerimisplatvormile, pakkudes hästi kavandatud samm-sammulist didaktilist protsessi, mida juhendavad programmi täitmise eest vastutavad töötajad vastavalt EITCI Instituudi juhistele, sealhulgas elektroonilised materjalid: loengud ( multimeedium- ja tekstvorm koos illustratsioonide, animatsioonide, fotode või videotega, mis on otse e-õppeplatvormil saadaval, koos õpetuste, laboratooriumide (sh tarkvara juurde pääseb ka hariduslike prooviversioonidega, samuti asjakohaste interaktiivsete rakendustega) ja piiramatu kaugdidaktikaga konsultatsioonid.

Veebididaktika on programmeeritud EITC sertifitseerimisprogrammiks, mis lõpeb ka EITC kaugeksamiga (suletud testi tunnus, sealhulgas 15 juhuslikult suletud valikvastustega testi küsimust antud EITC programmi õppekavas). Selle kaugtesti viib osaleja läbi sertifitseerimisplatvormi kaudu (kus osaleja saab veebis läbi viia interaktiivse testi, mis rakendab juhuslikult valitud testküsimusi, võimaldades vastata vastamata või vastamata küsimustele 45 minuti jooksul). EITC eksami soorituse tulemus on 60% positiivne, kuid selle piirangu saavutamata jätmine võimaldab osalejal eksami uuesti sooritada ilma lisatasudeta (igal eksamikatsel on üks tasuta korduseksam, mis võimaldab testi sooritada või selle eksamitulemust parandada, pärast mida edasi eksamite korduseksamid nõuavad administratsiooni rakenduse lubamist, kuid jäävad ilma lisatasuta). Kõigi EITCA Akadeemia atesteerimist (koos asendavate EITC programmidega) hõlmavate EITC eksamite tulemus on ka vastava EITCA Akadeemia Atesteerimise osalejale väljastamise korral (täiendavaid EITCA eksameid ei toimu ja EITCA sertifikaadid antakse välja kõigi teenimise alusel) asjakohane EITCA moodustav EITC sertifikaat). Kõiki protseduure rakendatakse Brüsselis täielikult eemalt ning sertifikaadid väljastatakse osalejatele digitaalselt turvatud ja kontrollitavas vormis.

Sertifitseerimisplatvormi oluline funktsioon võimaldab üksikasjalikult analüüsida iga osaleja õppe- ja sertifitseerimisprotsessi, sealhulgas täielikku statistikat kõigi sertifitseerimisplatvormi tegevuste kohta, mis võimaldab koostada tegevusaruandeid, samuti didaktiliste probleemidega osalejate automaatse tuvastamise ja toetamise. materjalid ja eksamid. Tegevuse põhjalik analüüs didaktilises protsessis võimaldab tuvastatud osalejatele individuaalset toetavat lähenemist, kui see on vajalik. Osalejad võivad seda kasutada ka oma õppetegevuse ametlikuks dokumenteerimiseks kolmandatele osapooltele või analüüsi ja planeerimise jaoks enda jaoks (eriti kasulik asutustele ja ettevõtetele, kes delegeerivad oma töötajad atesteerimiseks).

Sertifitseerimisplatvormi toetatakse pidevalt nii administratiivselt kui ka tehniliselt. Administreerimine hõlmab platvormi toimimise tehnilist juhtimist ja üldist kontrolli. Tehniline tugi hõlmab kasutajatuge koos spetsiaalse kasutajatoega ja turvalisuse alamsüsteemidega seotud probleemide lahendamise hooldust, andmete arhiveerimist, andmebaaside ja platvormide funktsionaalsuse värskendamist (spetsiaalselt pühendunud ja spetsialiseeritud tehnilise personali poolt pidevalt tehtavad toimingud).

Alates 2008. aastast on EITCI Instituut väljastanud sadu tuhandeid EITC ja EITCA sertifikaate kogu maailmas (samuti ligi miljon digitaalset sertifikaati), mille kaudu on saanud arv üle miljoni inimese üle 1 riigi, kes olid tutvunud EITC/EITCA standardiga, mis hõlmab algtaseme digitaalne kirjaoskus ja põhioskused, infotehnoloogia spetsialistidele mõeldud rakendusliku informaatika erivaldkonnad, põhilised kuni edasijõudnutele arvutigraafikakujundusele ning avaliku halduse digiteerimise (e-valitsuse) programmid ja sotsiaalselt ebasoodsas olukorras olevate rühmade (eriti elavate puude).

Peamine erinevus seisneb selles, et EITCA Akadeemia atesteerimine moodustatakse paikselt seotud EITC sertifikaatide teatud grupist (tavaliselt 10 kuni 12). Ainult kõigi nende asendatavate EITC-sertifikaatide saamise korral antakse osalejale ka spetsiaalne EITCA-sertifikaat, mis tõendab spetsialiseerumist vastavale valdkonnale (EITCA Akadeemia sertifikaadi teenimine ei nõua täiendavaid eksameid, see nõuab eksamite läbimist kõigil asendatavatel EITC-sertifikaatidel) .

EITCA Akadeemia atesteerimist on võimalik omandada, saades iga EITC programmi jaoks eraldi registreerimisega EITC sertifikaadid (ükshaaval), kuid on võimalik ka otse registreeruda EITCA Akadeemiasse, kus on juurdepääs kogu EITC Atesteerimise rühmale. valitud EITCA Akadeemia piires. See annab osalejale õiguse EITCI Instituudile subsideeritud juurdepääsule, mis antakse märkimisväärselt vähendatud EITCA Akadeemia tasuga, mis on kogu maailmas saadaval, et edendada kvaliteetset ja põhjalikku IT-oskuste levitamist.

Osaleja saab valida EITCA tervikliku akadeemia (rühmitades vastavad EITC programmid) ja ühe EITC programmi (või teatud valiku EITC programmide) vahel.

Igas EITC atesteerimisprogrammis viidatakse 15-tunnise õppe sisuga õppekavale, mis lõpeb vastava EITC atesteerimise eksamiga. EITC programmi saab lõpule viia keskmiselt ühe kuni kahe päevaga, kuid ajavajadused puuduvad ning osaleja saab vajadusel planeerida pikema perioodi didaktika ja eksami ettevalmistamiseks (näiteks nädal või 2 nädalat, kulutades õppimisele täpselt samamoodi) üks tund või 2 tundi päevas). Kui osalejal on juba teadmised ja kompetentsid EITCi atesteerimise õppekavale vastavas osas, pääseb osaleja eksamile otse ja saab vastava EIC sertifikaadi kohe teenida.

Iga EITCA akadeemia koosneb 10–12 EITC sertifikaadist, mis kokku moodustavad programmi sisu 150–180 õppetundi. Üldiselt eeldusel, et õppimine toimub töönädalapäevadel, on EITCA Akadeemia programmi võimalik lõpule viia vähem kui ühe kuu jooksul (iga töönädala õppetöö). Teine võrdlusajakava on üks akadeemiline semester (tavaliselt 5 kuud), kui osaleja saab EITCA sertifitseerimisprogrammi õppekava täita vaid ühe päeva nädalas õppimisega.

Ülalnimetatud programmi sisu viiteõppetunnid määratlevad sisulise mõõtme akadeemiliste õppetundide standarditest lähtuva atesteerimisprogrammi ulatuse kohta. See tähendab, et vastava koolituse läbiviimine osaleja poolt võtab keskmiselt 150–180 tundi, kui see viiakse läbi statsionaarsel kujul. Samuti sõltub see osaleja iseloomust ettevalmistamisel ja õppimisvõimetest, mis võib kaasa tuua kiirema või aeglasema õppimise ja vastavalt õppekavale ettevalmistamise. Kuna koolitus viiakse läbi asünkroonses e-õppe vormis, sõltub selle tegelik läbiviimise aeg iga osaleja individuaalsetest oskustest ja seda võib pikendada või lühendada (õppimise ja atesteerimiseks ettevalmistamise ajakava on kohandatud õppejõu individuaalsetele vajadustele osalejad).

Jah. Nii EITC kui ka EITCA Akadeemia atesteerimisprogramm hõlmab õppe- ja ettevalmistavat didaktilist protsessi piiramatu kaugkonsultatsioon vastava IT-valdkonna didaktiliste ekspertidega. Kui õppekava, toetava didaktilise sisu ja materjalide või ülesannete täitmise kontseptsioonide mõistmisega peaks tekkima raskusi või kui osalejal on programmi sisu kohta küsimusi või muresid, peab didaktilise personali poole pöörduma sidusuhtluse ja nõustamispiletimüügisüsteemi vahendid. Nõustamine toimub spetsiaalse liidese kaudu sertifitseerimise ja e-õppe platvormis või e-posti teel. Vormid ja juhised didaktiliste konsultatsioonitöötajatega ühenduse võtmiseks ja nendelt päringute leidmiseks leiate otse sertifitseerimise e-õppe platvormilt.

Praegune EITCI Instituudi väljastatud sertifikaatide valik hõlmab üle 70 EITC sertifikaadi ja 7 EITCA Akadeemia sertifikaati.

Kuna didaktiline tugi ja nõustamine on piiratud operatsioonivõimega, piirates igakuiselt väljastatavate EITC/EITCA sertifikaatide arvu, võivad mõned sertifitseerimisprogrammid olla ajaliselt kättesaamatud. Sellistel juhtudel saavad osalejad broneerida ilma võimalike kohtadeta sertifitseerimisprogrammid, kellele teatatakse, kui kohad on taas saadaval, ja neile antakse juurdepääs asjakohastele programmidele põhimõttel „kes ees, see mees”.

Jah, läbitud punktide paremaks muutmiseks on võimalus sooritada nii ebaõnnestunud kui ka edukalt sooritatud EITC eksamid. Igal eksamikatsel on saadaval üks tasuta korduseksam, mis võimaldab testi sooritada või selle tulemust parandada, pärast mida peavad edasised eksamite korduskorraldused lubama administratsioonile, kuid jäävad ilma lisatasuta. Osaleja saab uuesti sooritada läbitud testi, et parandada punktide arvu paremaks tutvustamiseks sertifikaadil. Samuti tuleks märkida, et EITCA Akadeemia eksameid ei toimu (eksamid on määratud ainult EITC programmidele ja nende tulemuste läbimine väljastatakse EITC sertifikaadi väljastamisega), samas kui EITCA Akadeemia atesteerimine antakse ainult kõigi asjassepuutuvate rühmade vastava rühma läbimisel. EITC eksam antud EITCA Akadeemia programmis). EITCA Akadeemia sertifikaadil esitatud hinded on kõigi EITCA Akadeemia sertifikaatide hinded.

Jah. Osalejatel on juurdepääs e-õppe platvormile koos kõigi didaktiliste materjalide ja ressurssidega vastavalt nende õppekavadele vastavates EITC/EITCA Akadeemia atesteerimisprogrammides ka pärast õppe ja ettevalmistuste lõpetamist, samuti pärast eksamite sooritamist ja sertifikaatide teenimist. Juurdepääs on EITCA Akadeemia osalejate kontode kaudu tähtajatult võimalik.

EITC/EITCA sertifikaat on rahvusvaheline haridus- ja sertifitseerimisprogramm, mis standardiseerib infotehnoloogia valdkonnas kompetentsuse tõendamise raamistikke. Sellel puudub ametlik samaväärsus ühegi EL-i liikmesriigi riikliku haridusprogrammiga. Kuid EITCA Akadeemia üldõppekavadega seotud programmi sisu osas on selle keerukus ja sellest tulenev kutsetunnistuse omaniku kutsealane spetsialiseerumise tõend see kõige paremini võrreldav riikliku taseme akrediteeritud kraadiõppega kõrghariduse omandamise osas töökoormus ja tõendatud pädevuste tase. Teisest küljest ei ole EITCA Akadeemia atesteerimine koos EITC sertifikaatidega samaväärne müüjakesksete IT-kutsetunnistustega, mille on välja andnud erinevad IT-pakkujad (näiteks Microsoft, Google, Adobe jne), olles müüjatest sõltumatud ja keskendudes seega toote reaalsele väärtusele. sertifitseeritud pädevused, selle asemel et olla osa IT-müüjate tootekonkurentsi ja turunduse strateegiast. EITC/EITCA sertifikaadid on ühised professionaalse müüja väljaantud IT-sertifikaatidega siiski selles, et need keskenduvad ka sertifitseeritud teadmiste ja oskuste praktilistele aspektidele ning rakendatavusele.

Mida see tähendab praktikas?

EITCA Akadeemia atesteerimine ei ole ametlik kraadiõppe riikliku taseme kõrghariduse diplom, vaid rahvusvaheline IT-tööstuse kompetentsuse sertifitseerimise standard, mis on siiski müüjast sõltumatu ja mida juhib Euroopa infotehnoloogia atesteerimisinstituut, müüjast sõltumatu mittetulundusühing sertifitseerimisasutus või sertifitseerimisasutus. EITC/EITCA Akadeemia programmi raames ei saa sertifikaadi omanik riikliku kraadiõppe diplomit ega IT-müüja sertifikaati, vaid rahvusvahelist ja välja antud Brüsselis, ELis, Infotehnoloogia valdkonnaga seotud formaalse kompetentsuse sertifikaadiga, millel on lai valik sertifitseeritud teadmisi ja oskusi samaväärne kraadiõppega terviklikkuse osas (alates 150-tunnisest võrdlusprogrammi terviklikkusest) ja rea ​​aktuaalsete IT-müüjate väljaantud sertifikaadid. EITCA Akadeemia (või mõne EITC atesteerimisprogrammi komponendi) vastuvõtmiseks pole kõlblikkuskriteeriume ega eelnevaid kvalifikatsiooninõudeid (nt bakalaureusekraad, mis on saavutatud bakalaureuseõppes) on üldjuhul nõutav akadeemilise kõrghariduse kraadiõppe jätkamiseks, mis on mitte EITCA Akadeemia osalemise eeltingimus).

Ainuüksi EITCA Akadeemia sertifikaat võimaldab selle omanikul professionaalselt tõestada omandatud oskuste ja pädevuste tõendamist, et nad saaksid töötada omatud sertifikaadi valdkonnas. Kui üldiselt nõuavad tööandjad, et antud eriala spetsialiseerumise korral omandataks kõrgharidusdiplom, tervitavad nad väga positiivseid täiendavaid põhjalikke oskustunnistusi, eriti infotehnoloogia valdkonnas, olenemata sellest, kas see on kandidaadi hariduse peamine teema või mitte. Kui kompetentsuse tõendamine on terviklikkuse tasemel võrreldav formaalse akadeemilise kraadiõppe diplomiga, võib tööandja mõnel juhul pidada seda piisavaks asendajaks, eriti kui arvestada õpingute kuludega seotud küsimusi kõrgharidussüsteemis. antud riik). Muudel juhtudel on see formaalse haridusega ülikooli diplomi nõuetekohane täiendus, mis tõendab kandidaatide rahvusvahelist tegevust enesearendamisel ja jätab ta konkureerivate taotluste kõrvale ilma sarnaste pädevustunnistusteta. Tavaliselt hindavad tööandjad kandidaadi poolelt enesearengu, hariduse ja kogemuste osas kõrgeid stiimuleid ning tunnustavad selliselt EITCA Akadeemia rahvusvahelist sertifikaati kandidaadi kasuks. EITCA Akadeemia sertifikaatide kokkuvõtteid saab hästi käsitleda kui võimalust täiendada bakalaureuse- või magistriõppe riikliku taseme haridusdiplomi spetsialiseerituma, professionaalsema IT-valdkonna EL-i põhise sertifikaadiga. Kindlasti on see oluline tunnistus sertifikaadi omaniku CV-s, mis tõendab tema rahvusvahelist aktiivsust kvalifikatsiooni arendamisel. Isegi spetsiaalse kraadiõppe diplomi korral osutub asjakohane EITCA akadeemia sertifikaat CV-s väga oluliseks väärtuseks ja suurendab tööhõivevõimalusi mitte ainult ametliku IT-kvalifikatsiooni ja pädevuse ametliku kinnitamisega, vaid ka kandidaadi võimega edukalt oma haridusteed omandada ja enesearendamine, omandades EL-is põhineva rahvusvaheliselt tunnustatud IT-tööstuse tasemel müüjast sõltumatu sertifikaadi.

Bologna protsessi kohaselt töötab EL integreeritud kõrghariduse raamistiku nimel. Praegu on selle eesmärgi saavutamise peamine viis standardimise abil kõigis EL-i riikides ja mõnes muus süsteemis osaleda soovivas riigis, et kõrgharidus peaks põhinema kvalifikatsioonil ja jagunema kolmeks peamiseks tsükliks: 3. kvalifikatsioonitsükkel (mitteametlikult viidatud kui bakalaureusekraad) õpingud, mis tavaliselt lõpetatakse bakalaureusekraadiga), 1. tsükkel (mitteametlikult nimetatakse kraadiõppeks või magistriõppeks, tavaliselt lõpetatakse magistrikraadiga) ja 2. tsükkel, doktoriõpe (hõlmab tavaliselt mitte ainult haridust, vaid ka oma teadustööd, mis lõpetatakse) doktorikraad). Lisaks ülaltoodule on Bologna protsessis kasutusele võetud ECTS ainepunktide süsteem (Euroopa ainepunktide ülekandmise ja kogunemise süsteem), mis tutvustab kursustele määratud ainepunktide (või ECTS punktide) suurust, tavaliselt 3 ECTS 1–15 tunnisele statsionaarile. didaktiline programm. ECTS ainepunktid on võrdlus erinevate kõrgkoolide kursuste keerukuse võrdlemiseks ning nende asutuste vaheliste lepingutega tunnustatakse ECTS ainepunktide alusel erinevates õppeasutustes läbitud kursusi, mis toetavad ELi üliõpilaste rahvusvahelist vahetust ja välismaal õppimist.

Programmi keerukuse ja sisu võrdlemisel saab EITCA Akadeemiat kõige paremini võrrelda kraadiõppe (2. tsükli) kõrgharidusega, isegi kui seda pole riikliku taseme administratsioon ametlikult akrediteerinud, kuna see on rahvusvaheline standard. EITCA akadeemia lõpetamisega saavutatud kompetentsid, mida kinnitavad EITCA sertifikaat, on sisuliselt võrdsed oma ulatuse osas kraadiõppe ülikoolidiplomiga, selle erinevusega, et EITCA akadeemia atesteerimine pole mitte riiklikul tasandil välja antud dokument, vaid rahvusvaheline ja on keskendunud kindlale IT-valdkonnale, mitte kogu distsipliinile. See EITCA Akadeemia atesteerimise spetsiifilisem fookus võiks olla ebasoodsamas olukorras ka võrreldes IT-alase erialase karjääri kraadiõppega. Tavaliselt on kraadiõppe programm laiemalt määratletud (nt informaatika, ärijuhtimine, majandus, matemaatika jne) kui EITCA akadeemia, mis hõlmab ühte infotehnoloogia spetsiifilisi valdkondi (nt infoturve, äriteabe tehnoloogiad, arvutigraafika jne). .). Magistriõppe kraadiõpe sisaldab 1500 kuni 3000 programmi tundi vastavalt 60–120 ECTS (tavaline õppeaasta koosneb tavaliselt 1500 tunnist). EITCA akadeemia hõlmab didaktilist programmi, mille kestus on 150–180 tundi, kuid millele viidatakse 30–60 EAP-le (see koosneb 10–12 EITC kursusest, millest igaühele on ette nähtud 3–5 EAP-d sisu võrdluse põhjal, lähtudes vastavate teemade akadeemilistest standarditest). (EITCA akadeemias pakutava hariduse individuaalse ja asünkroonse mudeli tõttu) vastavalt EITC-i kursusele 15 tundi (vastavalt 60–90 tundi tavapärases akadeemilises tegevuses). Seega saab EITCA Akadeemiat formaalselt atesteeritud IT-kompetentside terviklikkuse ja keerukuse osas võrrelda ühe kõrghariduse 2. tsükliõppega (magistrikraad). Teisest küljest vastavad EITC sertifikaadid sisult kõrghariduse akadeemilistele kursustele (EL akadeemiliste ainepunktide ülekandesüsteemis omistatakse neile 3–5 ECTS ainepunkti), samuti müüja väljastatud IT-toodete või -sertifikaatidele, rakendatavuse ja praktilise iseloomu tõttu.

Sisu osas saab EITCA Akadeemia atesteerimisprogrammi (mis vastab 150–180 tunnisele paiksele klassile, st tavalisele õppeaastale või 2 akadeemilisele semestrile) võrrelda spetsialiseeritud kraadiõppega, kuid eeliseks on EL-i atesteerimisstandard koos oma rahvusvahelise olemus ja tunnustamine (Brüsselis välja antud EL-i tunnistused on kogu maailmas kõrgelt tunnustatud, isegi ametlike riiklike süsteemide akadeemiliste diplomite korral, mis antakse välja muudes kui kesksetes EL-i kohtades). EITC/EITCA sertifitseerimisprogrammide oluline tunnus on võimalus läbida ainult valitud EITC programmid, mis vastavad vastava EITCA Akadeemia moodustavatele üksikutele kursustele (üksikud spetsiaalsed sertifitseeritud EITC kursused keskmise didaktilise sisuga 15 tundi). EITCA ja EITC kompetentsuse sertifitseerimise programmid sisaldavad alt üles suunatud lähenemisviisi raames loodud programmi sisu, nii et hoolimata nende edasijõudnutele ja spetsialiseerunud vormidele pole nende täitmiseks vaja eelnevaid IT-teadmisi. See võimaldab inimestel ilma eelneva IT-alase teadmisteta edukalt lõpule viia ka kõige spetsialiseerunud EITC/EITCA programmid, olles samal ajal asjakohane ka vastavate valdkondade IT-spetsialistidele ja ekspertidele.

EITCA Akadeemia kokkuvõtmine on soovitatav kui rahvusvaheliselt tunnustatud IT-kutsetunnistus, mis täiendab riikliku bakalaureuse- või magistriõppe diplomeid (st bakalaureuse- või magistrikraad), mis võib siiski tõendada valdkonna kompetentsi üldisemast või valdkonnast erineval erialal. et sertifikaadi omanik soovib oma karjääri teha (koos vastava valdkonna EITCA Akadeemia sertifikaadiga). EITCA Akadeemia diplomit omamata kõrghariduse diplomiga on võimalik edukalt tööd leida ka seetõttu, et sertifikaadiga hõlmatud programmi sisu põhjal saab ametlikult tõestada, et atesteeritud kompetentside edendamine võrdub üheaastase kraadiõppe kraadiõppega magistrikraad, kuid rahvusvahelise ja IT-tööstusele orienteeritud sertifitseerimisstandardi piires, mille on välja töötanud ja levitanud ELis Brüsselis asuv Euroopa Infotehnoloogia Sertifitseerimise Instituut. Tuleb märkida, et EITCA Akadeemia IT-sertifitseerimisstandardi hindamine riikliku taseme kraadiõppe diplomite või IT-müüjate tööstustaseme sertifikaatidega sõltub tööandjast ja tema enda tõekspidamistest ning arvamustest, kuid EITCA/EITCA omanike hinnang karjäär näitab, et selle standardi tunnustus kasvab ja mitte ainult ELis.

Küsimusele vastamine, kas EITCA Akadeemia ja EITC sertifikaadid on ECTS-iga ühilduvad, on seotud vastusega küsimusele, kas saate EITCA Akadeemia või EITC Atesteerimisprogrammide lõpuleviimise arvestada oma käimasolevate tulevaste bakalaureuse või kraadiõppe akadeemiliste õpingutega riikliku kõrghariduse formaalses süsteemis.

Vastus on üldiselt positiivne. Kõigile EITC atesteerimise ja EITCA Akadeemia programmidele antakse kindlaksmääratud arv ECTS punkte.

EITCI Instituut suhtleb EL ülikoolidega ECTS süsteemi (Euroopa ainepunktide ülekandmise ja kogunemise süsteem) teemadel, pakkudes haridusprogrammi sisu kahepoolset tunnustamist (vastavate EITC/EITCA sertifitseerimise õppekavade suunas). Nende ettepanekute alusel annab EITCI Instituut ECTS-punktidega välja teatavad EITC/EITCA Certificaiton programmid, võimaldades seeläbi tunnistuse omanike seas olevatel Euroopa tudengitel omada õppimist, mille nad on läbinud ja mis on tõestatud, et nad on omandanud sertifitseerimismenetluse korras oma akadeemilise tegevuse jaoks heakskiidu. ECTS kujutab endast Euroopa standardit õpitulemuste (EITC/EITCA atesteerimise korral, mida mõõdetakse eksamitulemuste põhjal) ja sellega seotud töökoormuse võrdlemisel kõrghariduses ning kutseõppe ja koolitusprogrammidega, mida viiakse läbi kogu Euroopa Liidus ja mujal. koostööd tegevad ECTS riigid.

Teenitud EITC/EITCA sertifitseerimise eest antakse ECTS ainepunktide asjakohaseid summasid sõltuvalt konkreetsest programmist (selle keerukus, põhjalikkus ja sellega seotud õppekoormus) ning neid ainepunkte võib tunnistuse omaniku ülikool vastu võtta vastavalt selle ülikooli ja kahepoolsele lepingule. EITCI Instituut. EITCI Instituut algatab ECTS-i kahepoolse lepingu uurimise nimetatud ülikooliga sertifikaadi omaniku avalduse alusel, kes soovib, et tema või tema valitud ülikoolis teenitud ECTS-i punktid austataks käimasoleva või tulevase akadeemilise tegevuse eest.

Kui olete kas sertifikaadi omanik või esindate ülikooli, kelle vastu üliõpilased on huvitatud või kes on teilt küsinud, kas nad nõustuvad ECTS punktidega nende asjakohase EITC/EITCA sertifikaadi saamiseks, palun pöörduge EITCI Instituudi poole ja see sisaldab kõiki vajalikke üksikasju ja dokumente edasiseks jätkamiseks.

Samuti ei pea te õppima Euroopa ülikoolis, et küsida oma EITC/EITCA programmide ECTS-punktide vastuvõtmist. Selle otsustab aga teie ülikooli dekanaat. Kui õpite Euroopa ülikoolis (mitte tingimata ELis, vaid ka ECTS-süsteemis osalevas riigis), on see otsus automaatne, kuid see jääb siiski teie ülikooli iseseisvaks otsuseks kahepoolse lepingu osas, mis puudutab vastavad EITCA Akadeemia ja EITC Sertifitseerimisprogrammide õppekavad, mis kehtivad vastava akadeemilise õppe läbiviimiseks ülikoolis.

Tuleks märkida, et ECTS-i aktsepteerimine on ülikooli administratsiooni otsus võtta vastu või keelduda teatava EITC/EITCA sertifitseerimisprogrammi lõpetamisest teie õpingute akadeemilises läbiviimises EITCI Instituudist, mis õigustab ainult asjakohast antud ECTS-i punktide arv, mis on antud antud sertifitseerimisprogrammiga ja taotleb ülikoolile kahepoolset ECTS-lepingut (sellist päringut võib teha EITCI Instituut või otse sertifikaadiomanik dekanaadile koos relevitseerivate EITC/EITCA sertifikaatide ja nende lisadega) - ECTS punktide vastuvõtmise avalduse dokumentide malle saab alla laadida pärast sertifikaatide saamist). Nii EITC kui ka EITCA sertifikaadid on varustatud üksikasjalike programmi lisadega, mis võimaldavad korralikult kaaluda sisulist samaväärsust vastava ülikoolikursusega või vastava kvalifikatsiooni ja pädevuse suurust isegi nende riikide ülikoolides, mis ECTS-süsteemis ei osale.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et EITCA akadeemia koosneb üksikute EITC atesteerimisprogrammide gruppidest, millest igaühele on määratud ECTS ainepunktide arv, mis antakse atesteerimise omanikule pärast atesteerimise saamist. EITC/EITCA mõõtevahemik põhineb ka ECTSi astmeskaalal.

Euroopa ainepunktide ülekandmise ja kogunemise süsteem (ECTS) on EL-is põhinev standard, mille abil võrreldakse Euroopa Liidu ja teiste Euroopa riikide ECTS-standardis osaleda soovivate kõrgharidusega üliõpilaste akadeemilisi õpingute tulemusi ja tulemusi. Edukalt läbitud kursuste eest antakse asjakohane arv ECTS ainepunkte. ECTS ainepunktid on võrdlus erinevate kõrgkoolide kursuste keerukuse võrdlemiseks ning nende asutuste vaheliste lepingutega tunnustatakse ECTS ainepunktide alusel erinevates õppeasutustes läbitud kursusi, mis toetavad ELi üliõpilaste rahvusvahelist vahetust ja välismaal õppimist. Tuleb märkida, et paljudes riikides kehtivad sarnased standardid, mis võimaldavad hõlpsalt ka ECTS ainepunktide arvestamist individuaalse rakenduse korral.

Nii EITC kui ka EITCA Akadeemia sertifikaadid annavad ametliku, rahvusvaheliselt tunnustatud kompetentsi infotehnoloogia spetsiifilistes valdkondades, mis on seotud rakendatava ja praktilise tööturu valdkondadega. EITC/EITCA sertifikaadid koosnevad ametlike IT-pädevuste tunnistustest, mis toetavad või asendavad muid formaalseid võimalusi kõrg- ja kutsehariduses või -koolituses omandatud teadmiste, oskuste ja pädevuste kinnitamiseks (sealhulgas ülikoolide ja koolide riiklikud diplomid). Sellega seoses on EITC ja EITCA Akadeemia atesteerimisega kaasas üksikasjalik atesteerimise lisa, mis sisaldab sertifitseerimise omaniku omandatud IT-kompetentside sisu, keerukuse ja taseme standardiseeritud kirjeldust, mis on mõeldud abiks nende pädevuste tunnustamisel kutsealadel tegevustest.

Brüsselis asuva Euroopa Infotehnoloogia Atesteerimisinstituudi (EITCI) juhtimisel läbi viidud EITC ja EITCA Akadeemia atesteerimisprogramm annab pärast veebipõhise eksamiprotseduuri eduka lõpuleviimise tulemust ELis Brüsselis digitaalselt välja antud EITC/EITCA Akadeemia tunnistuste väljastamisel. koos üksikasjalike sertifikaadilisanditega.

Sertifitseerimine on võimalik nii valitud IT-eriala tervikliku EITCA Akadeemia programmi raames (eksamite edukas läbimine kõigi EITCA Akadeemia programmi kuuluvate EITC programmide raames annab EITCA Akadeemia sertifikaadi ja sertifikaadilisa koos kõigi asjakohaste EITC sertifikaatidega) , samuti spetsialiseeritumate üksikute EITC programmide raames (iga vastava EITC programmi raames välja antud üks eksam ja üks EITC sertifikaat).

EITCA Akadeemia ja EITC atesteerimisprotseduurid ei tähenda ainult nõuetekohaselt turvatud digitaalsete sertifikaatide väljaandmist (EITCA Akadeemia puhul koos üksikasjalike sertifikaadilisade ja kõigi asjakohaste EITC sertifikaatidega ning EITC sertifikaatide puhul, mis sisaldavad toote üksikasjalikku kirjeldust) programmi enda siseselt), aga ka asjakohaste valideerimisteenuste pakkumisega. Digitaalseid EITC/EITCA sertifikaate tuleks mõista kui nende kordumatuid ID-numbreid, mis võimaldavad koos isikuandmete turvaelementide sisestamisega EITCI Instituudi sertifitseerimise valideerimissüsteemis veebis kontrollida oma valduses olevaid sertifikaate koos sertifikaadi omaniku täidetud programmi ulatuse üksikasjadega, samuti vastavate printimisvalmis sertifikaatide versioonide ja lisade printimine. EITC sertifikaadid (hangitud eraldi või EITCA Akadeemia programmi osana) on loodud ID-ga, mis kannab visuaalseid silte (QR-koode), mis võimaldavad automaatset masintuvastust ja sertifikaadi kontrollimist visuaalsete siltide skaneerimise rakenduste abil.

EITC/EITCA sertifikaatide turvatud pabervormi on võimalik välja anda koos rahvusvahelise kohaletoimetamisega (pabervormi sertifikaatide väljaandmine nõuab lisatasusid, mis sõltuvad füüsiliselt turvatud väljastatud sertifikaatide eksemplaride arvust ja paberi rahvusvahelistest kättetoimetamisteenustest Sertifikaatide saadetis Brüsselist teie riiki). Samuti on võimalik püsivalt või ajutiselt kasutada ainult digitaalseid EITC/EITCA sertifikaate (mille saate vajadusel ise EITC/EITCA sertifikaatide valideerimise elektroonilisest teenusest prinditud paberkujul välja printida).

Kuidas siis edasi tegutseda?See on ka lihtne.

EITCA Akadeemia on täielikult veebipõhine EL-i IT-sertifitseerimise süsteem. Teil pole vaja kuhugi minna ega midagi saata, kõik formaalsused täidetakse eemalt. Sertifikaadiks registreerumiseks toimige järgmiselt.

Sertifikaatide leidmine

Sirvige sertifikaate saadaval teie huvivaldkonnas

Lisa tellimusele

Lisage valitud sertifikaadid kategooriasse sinu tellimus ja minge kassasse

Registreeruge või alusta kohtuprotsessi

Täielik tasu maksmine, et registreeruda oma sertifikaatide või alustage kohtuprotsessi

võre EITCA JA EITC SERTIFIKAADID TURVALISE PABERIVORMI NÄIDISED
TOP
Valige oma valuuta
EUReuro
Ungari forinti Ungari forint