x
1 Valige EITC/EITCA sertifikaat
2 Juurdepääs e-õppele ja e-testimisele
3 Hankige EL-i IT-sertifikaat päevadega!

Kinnitage oma IT-pädevused Euroopa IT-sertifitseerimise (EITC/EITCA) raamistikus kõikjal maailmas täielikult veebis!

EITCA Akadeemia

Euroopa IT-atesteerimisinstituudi digitaalsete oskuste tõendamise standard, mille eesmärk on toetada digitaalse ühiskonna arengut

VÕTA TEIE ANDMED?

KONTOT LOOMA

A kaasaegne, uuenduslik ja tõhus avalik haldus on ELi edasise kasvu jaoks hädavajalik. Kas see selline saab, sõltub ka sinust ja su enda käest e-valitsuse pädevused.

ABIKÕLBLIKKUS EITCI DSJC 80% -SE SUBSIDIA ABIL 31/10/2020 SUBSIDIA SAAMISEKS SAADA KOOD KOHTA E-POSTI POSTIL

Kood võimaldab 80% soodustust EITCA Akadeemia sertifikaadile, mis kehtib kuni 31/10/2020. Toetatavad kohad on piiratud. Saate oma koha broneerida 24 tunniks, saates koodi oma e-posti aadressile.

EITCA/EG E-VALITSUSE AKADEEMIA

Euroopa infotehnoloogia sertifitseerimise akadeemia

e-kompetentside raamistik e-administratsiooni koostoimimiseks.

EITCA/EG Akadeemia on avalikule haldusele suunatud atesteerimisprogramm, mille eesmärk on täita lõhe IT-oskuste levikus kõigil ELi avalike teenuste/juhtimise tasanditel.

EITCA/EG Akadeemia keskendub IT-valdkondadele, mis on avaliku halduse seisukohast kõige olulisemad. Need on peamiselt kontori- ja haldustarkvara, võrkude loomise põhialused, infoturbe formaalsed ja praktilised aspektid ning Euroopa e-valitsuse programmid.

ELi avaliku halduse IT-pädevuste sertifitseerimise standardi järgimisel peetakse liikmesriikide kodanike huvides IT-põhiste protsesside puudusi vähendatuks ELi kodanike huvides, suurendades avalike teenuste kättesaadavust ja tõhusust.

Ainult kaasaegne, uuenduslik ja tõhus avalik haldus suudab vabastada ELi edasise kasvupotentsiaali ning nende omaduste tingimuseks on IT-kompetents.

Kuidas see töötab?3 lihtsat sammu

(pärast EITCA Akadeemia või EITC sertifikaatide valimist EITCA/EITC kataloogist)

Õppige ja harjutage

Eksamiteks valmistumisel järgige veebipõhist õppekava. Klassitunde pole, õpid ja harjutad, kui saad.

Hankige EITCA sertifikaat

Pärast ettevalmistamist sooritate täielikult EITC-veebis eksamid. Pärast kõigi läbimist saate EITCA akadeemia sertifikaadi.

Alustage oma karjääri

EL-i välja antud EITCA Akadeemia tunnistus koos üksikasjalike lisadega on teie pädevuse ametlik kinnitus.

Õppige ja harjutage veebis

Järgige eksamiteks valmistumisel on-line avatud juurdepääsuga materjale. Klassitunde pole, õpid siis, kui saab.

 • EITCA Akadeemia rühmitab EITC programme
 • Iga EITC programm on 15 tundi pikk
 • Iga EITC programm määratleb asjakohase veebipõhise eksami ulatuse
 • Kasutate EITCA Akadeemia e-õppe platvormi, millel on ööpäevaringne juurdepääs avatud materjalidele ja didaktikale
 • Samuti saate juurdepääsu vajalikule tarkvarale

Hankige EITCA sertifikaat

Pärast ettevalmistamist sooritate täielikult EITC-veebis eksamid. Pärast kõigi läbimist saate EITCA akadeemia sertifikaadi.

 • Saate isikliku EITCA/EG arvutigraafika akadeemia sertifikaadi
 • Üksikasjalik EITCA/EG diplomilisa
 • Lisaks 7 asjakohast EITC sertifikaati
 • Kõik Brüsselis välja antud ja kinnitatud dokumendid saadetakse teile rahvusvaheliselt
 • Kõik dokumendid väljastatakse ka elektroonilisel kujul püsijäätmetena koos e-verifitseerimisega

Alustage oma karjääri

EITCA akadeemia sertifikaat koos lisaga ja kõik asendatavad EITC sertifikaadid annavad tunnistust teie oskustest.

 • Kaasa see ja esitle oma CV-s
 • Esitage see oma töövõtjale või tööandjale
 • Tõesta oma ametialane edasiminek
 • Näidake oma tegevust rahvusvahelise hariduse ja enesearendamise alal
 • Leidke soovitud töökoht, saate edutamise või uusi lepinguid
 • Liituge EITCI Cloud kogukonnaga

EITCA/EG E-VALITSUSE AKADEEMIA
EL avaliku halduse IT-oskuste raamistik

 • Interaktiivsed infoturbe loengud, õppused ja laboratooriumid täielikult Interneti kaudu (koos vajaliku tasuta proovitarkvaraga)
 • Põhjalik programm, mis hõlmab 7 EITC kursust (105 tundi), millele on juurdepääs tarkvara ja didaktiliste töötajate konsultatsioonid, mis valmib ühe kuu jooksul
 • Kontrollimis- ja sertifitseerimisprotseduurid Interneti kaudu täiesti kaugel Brüsselis välja antud EITCA e-valitsuse sertifikaatidega paberil ja e-kujul
 • Adaptiivne raskusaste, mis sobib edasijõudnutele ja algajatele digitaaltehnoloogiate kasutajatele, kellel IT-alal on vähe oskusi või olematuid oskusi

Avaliku halduse kvaliteet on üks peamisi tegureid kogu Euroopa Liidu konkurentsivõimes. Avalik haldus peegeldab liikmesriikide juhtimisprotsessi institutsionaalseid aluseid, samas kui valitsemistava ja avaliku halduse kvaliteet määravad kõigi avaliku poliitika ja teenuste toimimise. Avalik haldus tegeleb ühiskonna vajadustega ja kujundab selle toimimise organisatsiooniliste struktuuride, protsesside, rollide, poliitikate ja programmide kaudu, kujundades majanduslikku õitsengut, sotsiaalset ühtekuuluvust ja jätkusuutlikku kasvu. See määratleb avalike teenuste kvaliteedi ja juurdepääsetavuse ning kujundab keskkonna avaliku väärtuse loomiseks. Kaasaegne, uuenduslik ja tõhus avalik haldus on kriisiolukordadest taastumiseks ja Euroopa Liidu edasise kasvupotentsiaali vallandamiseks hädavajalik.

On iseenesestmõistetav, et avaliku halduse protsessides ja institutsioonides toimuva kvaliteedi, tõhususe ja innovatsiooni tingimuseks on avaliku sektori töötajate kvalifikatsioon, kes vastutavad avalike teenuste ja valitsemistavade eest. Kõiksuguse kutsetegevuse kiirendatud digitaliseerimisega kaasneb infotehnoloogia kvalifikatsioonidega ka erakordne roll. Infotehnoloogia rolli erasektori kasvus ei saa alahinnata ning avalikus sektoris toimub järjest nutikamate IT-protsesside sarnane laiaulatuslik kasutuselevõtt, mis ei saa maha jääda majanduskeskkonnast, mille tingimusi ta ise kasutab. See on hästi väljendunud Euroopa Komisjoni 2016. aasta novembri uuringu "Avaliku halduse kvaliteet" uuringu järeldustes, tunnistades, et tegelik üleminek e-valitsusele sõltub IT-oskustest ja töötajate kompetentsist kõigil avaliku halduse struktuuride tasanditel.

Avaliku halduse Euroopa infotehnoloogia atesteerimise akadeemia on spetsiaalne programm, mille eesmärk on täita lõhe IT-oskuste levikus kõigil avalike teenuste ja juhtimise tasanditel. EITCA/EG standard on loodud pakkuma ühist EL-i raamistikku avaliku halduse töötajate arengukvaliteediks ning nõuetekohase ja ajakohase kvalifikatsiooni säilitamiseks. Selle ühise IT-kompetentsuse sertifitseerimise ja tõendamise standardi tõttu peetakse IT-põhiste protsesside puudusi liikmesriikide avalikus sektoris ELi kodanike huvides vähendatuks, toetades avalike teenuste kättesaadavuse, tõhususe ja kvaliteedi suurendamist. Avaliku halduse programmi EITCA/EG haldab Euroopa Infotehnoloogia Atesteerimisinstituut ja see rakendab Euroopa digitaalset tegevuskava, mis on üks strateegia „Euroopa 2020” seitsmest tugisammast.

eitca-nt-1024x721Avaliku halduse Euroopa infotehnoloogia atesteerimise akadeemia on spetsiaalne programm, mille eesmärk on täita lõhe IT-oskuste levikus kõigil avalike teenuste ja juhtimise tasanditel ELis. EITCA/EG e-valitsuse infotehnoloogia sertifitseerimisstandard on loodud pakkuma ühist EL-i raamistikku avaliku halduse töötajate arengukvaliteediks ning nende nõuetekohase ja ajakohase kvalifikatsiooni säilitamiseks. Selle ühise IT-kompetentsuse sertifitseerimise ja tõendamise standardi tõttu peetakse IT-põhiste protsesside puudusi liikmesriikide avalikus sektoris ELi kodanike huvides vähendatuks, toetades avalike teenuste kättesaadavuse, tõhususe ja kvaliteedi suurendamist. Avaliku halduse programmi EITCA/EG haldab Euroopa Infotehnoloogia Atesteerimisinstituut ja see rakendab Euroopa digitaalset tegevuskava, mis on üks strateegia „Euroopa 2020” seitsmest tugisammast.

Avaliku halduse kvaliteet on üks peamisi tegureid kogu Euroopa Liidu konkurentsivõimes. Avalik haldus peegeldab liikmesriikide juhtimisprotsessi institutsionaalseid aluseid, samas kui valitsemistava ja avaliku halduse kvaliteet määravad kõigi avaliku poliitika ja teenuste toimimise. Avalik haldus tegeleb ühiskonna vajadustega ja kujundab selle toimimise organisatsiooniliste struktuuride, protsesside, rollide, poliitikate ja programmide kaudu, kujundades majanduslikku õitsengut, sotsiaalset ühtekuuluvust ja jätkusuutlikku kasvu. See määratleb avalike teenuste kvaliteedi ja juurdepääsetavuse ning kujundab keskkonna avaliku väärtuse loomiseks. Kaasaegne, uuenduslik ja tõhus avalik haldus on kriisi taastumise toetamiseks ja ELi edasise kasvupotentsiaali avamiseks hädavajalik. On iseenesestmõistetav, et avaliku halduse protsessides ja institutsioonides toimuva kvaliteedi, tõhususe ja innovatsiooni tingimuseks on avaliku sektori töötajate kvalifikatsioon, kes vastutavad avalike teenuste ja juhtimise asjakohaste valdkondade eest. Kõiksuguse kutsetegevuse kiirendatud digitaliseerimisega kaasneb infotehnoloogia kvalifikatsioonidega ka erakordne roll. Infotehnoloogia rolli erasektori kasvus ei saa alahinnata ning avalikus sektoris toimub järjest nutikamate IT-protsesside sarnane laiaulatuslik kasutuselevõtt, mis ei saa maha jääda majanduskeskkonnast, mille tingimusi ta ise kasutab. See on hästi väljendunud Euroopa Komisjoni 2016. aasta novembri uuringu "Avaliku halduse kvaliteet" järeldustes, tunnistades, et tegelik üleminek e-valitsusele sõltub IT-oskustest ja töötajate kompetentsist kõigil avaliku halduse struktuuride tasanditel. EITCA/EG Akadeemia tunnistuse saamine on seotud teadmiste omandamise ja lõpueksamite sooritamisega kõigil seitsmel Akadeemia moodustaval EITC kursusel (saadaval ka eraldi EITC sertifikaatidena). Lisateavet leiate veebisaidilt KKK lehed.

EITCA/EG e-valitsuse akadeemia programm sisaldab 7 üksikut EITC kursust (Euroopa infotehnoloogia sertifitseerimise kursused), kokku 105 tundi didaktilist sisu (15 tundi iga EITC kursuse kohta).
Allpool on esitatud EITCA/EG e-valitsuse akadeemia tervikprogrammis sisalduvate EITCi sertifitseerimiskursuste loetelu vastavalt Euroopa Infotehnoloogia Sertifitseerimisinstituudi EITCI spetsifikatsioonidele. Üksikasjaliku programmi kuvamiseks võite klõpsata vastaval EITC sertifitseerimiskursusel.

EITC üksikuid kursusi saab osta ka eraldi, ilma et oleks vaja osta kogu akadeemiat, kuid sel juhul ELi toetust ei kohaldata.

EITCA/EG e-valitsuse akadeemia on ulatusliku didaktilise sisuga edasijõudnute koolitus- ja sertifitseerimisprogramm, mis on samaväärne rahvusvaheliste kraadiõppega ning kombineeritud nüüdisaegse väljaõppega ELis kehtivate elektrooniliste haldusprogrammide standardite ja koostalitlusvõime standardite osas. EITCA Akadeemia sertifitseerimisprogrammi sisu täpsustab ja standardiseerib Brüsselis asuv Euroopa Infotehnoloogia Atesteerimisinstituut EITCI. Seda programmi värskendatakse IT-arenduse tõttu järjest vastavalt EITCI Instituudi juhistele ja selle suhtes kehtivad perioodilised akrediteeringud.

Isikupärastatud sertifikaadid, mille osaleja saab pärast EITCA/EG Akadeemia läbimist, koosnevad EITCA/EG e-valitsuse akadeemia sertifikaadist ja 7 konkreetsest EITC/EG sertifikaadist. Kõigi nende sertifikaatide näidised on esitatud allpool:

eitca-nt-1024x721EITC-BI-MSO13-AAH08101234-Suppl EITC-BI-OO-AAH08101234-Suppl EITC-CN-CNF-AAH08101234-Suppl EITC-EG-IEEGP-AAH08101234-Suppl EITC-IS-FAIS-AAH08101234-Suppl EITC-IS-IMCM-AAH08101234-Suppl EITC-IS-PAIS-AAH08101234-Suppl

Nii EITCA kui ka EITC sertifikaadid sisaldavad osaleja nime, sertifitseerimisprogrammi nime, väljaandmise kuupäeva ja ainulaadset sertifikaadi ID-d. EITC-sertifikaadid esitavad lisaks programmi üksikasjaliku kirjelduse koos eksamiprotsendi tulemuse ja sertifikaadil põhineva automaatse valideerimise QR-koodil põhineva QR-koodiga. QR-koodi skannimissüsteem võimaldab hõlpsat masina äratundmist ja sertifikaatide valideerimise automatiseerimist, kuid autentsuse ja sertifitseerimise üksikasjade käsitsi kinnitamine on võimalik ka EITCI valideerimisteenuses pakkudes sertifikaadi ID ja omaniku perekonnanime. EITCI valideerimisteenuses hoitakse kõiki isiklikke sertifikaate ja füüsilise sertifikaadi kaotamise korral saab sealt tellida täiendavaid väljaandeid. Samuti on võimalus isiklikud sertifikaadid alla laadida PDF-vormingus. EITCA sertifikaadile on lisaks lisatud sertifikaadilisa, milles kirjeldatakse EITCA Akadeemia kogu programmi sisu (esitades kõik need andmed ühisel kujul koos kvantitatiivsete protsentuaalsete tulemustega). Kõik sertifikaadid on akrediteeritud välja andnud Euroopa Infotehnoloogia Sertifitseerimise Instituudis EITCI.

Nii õppeprotsess kui ka eksamiprotseduurid EITCA Akadeemias viiakse läbi e-õppe platvormi kaudu. Interneti kaudu mis tahes kliendiseadme abil läbiviidav didaktiline protsess on aja ja koha osas täiesti paindlik, kaotades osalejate füüsilise kohaloleku vajaduse ja eemaldades juurdepääsetavustõkked (nt geograafilised või ajavöönditõkked).

Pärast valitud EITCA/EITC programmi registreerumist saavad osalejad juurdepääsu isikupärastatud e-õppe keskkonnale, mis sisaldab asünkroonset õppemetoodikat, ilma ajastusnõueteta.

EITC/EITCA e-õppe didaktika rõhutab:

 • Didaktilist protsessi saab alustada igal ajal (värbamine on avatud kogu aasta vältel) ja seda saab läbi viia igal ajal (nt õhtutundidel või nädalavahetustel) ja ükskõik millisest kohast, kasutades mis tahes Interneti-ühendusega kliendiseadet.
 • Ajakohased ja funktsionaalsed didaktilised ressursid on osalejale e-õppe platvormi kaudu ööpäevaringselt kättesaadavad.
 • Didaktilise sisu lai ulatus võimaldab kohandada õppeprotsessi nii algajate kui ka edasijõudnute vajadustele.
 • Kogu didaktiline sisu on saadaval elektrooniliste ressurssidena e-õppe platvormil (e-loengud, e-harjutused ja e-laborid).
 • Iga EITC programmi saab lõpetada isegi ainult 2 päevaga, samal ajal kui EITCA Akadeemia programmi saab lõpetada perioodil, mis vastab selles sisalduvate EITC programmide arvule, nt EITCA/CG Akadeemia korral oleks see 18 päeva (tavaline tavaperiood) valmimine on üks kuu).
 • EITC/EITCA programmide lõpuleviimiseks ei ole aga ajalisi nõudeid ja nende valmimise aeg sõltub täielikult osaleja eelistusest õppimise intensiivsuse kohta.

EITC/EITCA interaktiivne didaktiline protsess e-õppe platvormil sisaldab ekspertide konsultatsioonide piiramatut kättesaadavust. Online-nõustamist võib abi vajav osaleja algatada igal ajal.

Sõltuvalt osaleja vajadustest võib nõustamine piirduda konkreetsetele küsimustele vastamise või didaktilise programmiga seotud probleemide lahendamisega. Seda saab laiendada ka õpetustele ja nõuannetele kuni individuaalse didaktilise lähenemiseni, mis põhineb osaleja edusammudel. Nõuanded põhinevad e-õppe platvormi sidesüsteemil, samuti individuaalsetel e-posti kontaktidel ja vajadusel reaalajas vestlusel ekspertidega.

E-õppe platvorm töötleb osaleja kõigi õppetegevuste statistikat didaktilise programmi juurutamise ajal ja võimaldab seega konsulteerida ekspertidega, et individualiseerida oma lähenemisviis osalejate õppimisvajaduste õigeks abistamiseks. Platvorm koostab üksikasjalikud tegevusaruanded automaatselt ja esitab need konsultatsiooniekspertidele, et nad saaksid teada, millised programmi osad olid kõige probleemsemad ja vajavad keskendumist. Individuaalse juhendamise ja juhendamise mudel, mis sõltub osalejate õppimisvajadusest, põhineb sarnastel lähenemistel juhtivates ülikoolides ja seda iseloomustab õppimise efektiivsuse suurenemine ning lisaks motiveerib osalejaid õppimisele rohkem pingutama, kui nad otsustavad algatada nõustamisabi.

cs

Veebipõhine didaktika on alati programmeeritud EITC kursustele, mis lõpevad täielikult EITC kaugeksamiga, mis viiakse läbi Interneti kaudu, ilma et oleks vaja viibida eksamikeskuses. Eksam on vormis suletud test, mis sisaldab 15 juhuslikku valikvastustega testi küsimust antud EITC kursuse sisu kohta. Selle kaugtesti võtab osaleja läbi e-õppe platvormi (kus osalejale tutvustatakse interaktiivset testi, mis rakendab juhuslikult valitud testküsimusi, võimalust naasta vastatud või vastamata küsimustele ja ajapiirangut, mis on 45 minutit). EITC eksami soorituse tulemus on 60% positiivsete vastustega, kuid selle limiidi mittesaavutamine võimaldab osalejal eksami uuesti sooritada ilma lisatasudeta (on 2 tasuta kordustesti katset, pärast mida peavad edasised eksamite korduseksamid töötlema 20-eurost maksetasu) . Sertifikaadi paremaks tutvustamiseks võib osaleja sooritatud testi uuesti sooritada.

Kõigi EITCA sertifitseerimist moodustavate EITC eksamite sooritamine annab osalejale vastava EITCA Akadeemia sertifikaadi koos kõigi kaasasolevate EITC sertifikaatidega. Täiendavaid EITCA Akadeemia eksameid ei tehta (eksamid on määratud ainult EITC kursustele, nende kõigi tulemuste läbimisel väljastatakse EITC sertifikaadi väljaandmine, samas kui EITCA Akadeemia atesteerimine antakse välja alles pärast vastava rühma EITC eksamite sooritamist). EITCA Akadeemia sertifikaadil esitatud hinded on kõigi EITCA akadeemia sertifikaatide hinded. Kõik protseduurid viiakse Brüsselis läbi täielikult eemalt ja sertifikaat saadetakse osalejale, samal ajal kui digitaalset sertifikaati hoitakse püsivalt EITCI valideerimisteenuses.

Sertifitseerimisprotsess koos kõigi eksamitega toimub täielikult eemalt veebis moodsa e-õppe platvormi kaudu asünkroonses režiimis. Tänu paindlikult korraldatud e-õppe didaktilisele protsessile koos kõigi eemalt ja asünkroonselt Interneti kaudu tehtavate eksamitega (võimaldades maksimaalset paindlikkust aja jooksul, kui osaleja ise korraldab õppetegevuse endale sobival ajal), pole osaleja füüsiline kohalolek vajalik , seetõttu on paljud tõkked kõrvaldatud.

EITCA Akadeemia ja EITC sertifikaadid ühilduvad Euroopa ainepunktide ülekandmise ja kogunemise süsteemiga (lühidalt ECTS). Kui õpite Euroopa ülikoolis (mitte tingimata EL-is, vaid ECTS-i standardis osalevas riigis), saate EITCA Akadeemia või EITC-i kursuste lõpuleviimist arvestada oma käimasoleva bakalaureuse- või magistriõppe programmiga riikliku kõrgharidussüsteemi raames. See on võimalik, kuna EITCA Akadeemia ja EITC sertifikaadid on ECTS-i standardiga ühilduvad ja neile on antud ECTS-i hinded vastavalt standardi spetsifikatsioonile. Sellegipoolest on ülikooli juhtkonna otsus ikkagi aktsepteerida või keelduda teatava EITCi atesteerimiskursuse lõpetamise arvestamisest teie akadeemilises õppeprogrammis (selline järelepärimine tuleks teha dekanaadile koos järeleandvate EITC/EITCA sertifikaatide ja nende toidulisandid). EITC ja EITCA sertifikaadid on varustatud üksikasjalike programmi lisadega, mis võimaldavad korralikult kaaluda sisulist samaväärsust vastava ülikoolikursusega või vastava kvalifikatsiooni ja pädevuse suurusega isegi nende riikide ülikoolides, mis ECTS-süsteemis ei osale. .

EITCA akadeemiad koosnevad üksikute EITC atesteerimisprogrammide gruppidest, millest igaühele on määratud ECTS ainepunktide arv, mis antakse pärast atesteerimise saamist. EITC/EITCA mõõtevahemiku skaala on samuti täielikult ühilduv ECTSi astmeskaalaga, toetades seeläbi väliste õpitulemuste aktsepteerimist. Euroopa ainepunktide ülekandmise ja kogunemise süsteem (ECTS) on EL-is põhinev standard, mille abil võrreldakse Euroopa Liidu ja teiste Euroopa riikide ECTS-standardis osaleda soovivate kõrgharidusega üliõpilaste akadeemilisi õpingute tulemusi ja tulemusi. Edukalt läbitud kursuste eest antakse asjakohane arv ECTS ainepunkte. ECTS ainepunktid on võrdlusena erinevate kõrgkoolide kursuste keerukuse võrdlemiseks ning nende asutuste vahel sõlmitud lepingutega tunnustatakse ECTS ainepunktide alusel erinevates õppeasutustes läbitud kursusi, mis toetavad ELi üliõpilaste rahvusvahelist vahetust ja välismaal õppimist. Tuleb märkida, et paljudes riikides on sarnased standardid, mis hõlpsalt arvestavad ka ECTS ainepunkti. ECTS ainepunktide saamine EITC/EITCA programmis lisab teie akadeemilisele käitumisele üheski ülikoolis kindlasti positiivset lisa.

EITCI toetusel on avaliku haldusega seotud IT-alaseid IT-kompetentsusi tõendav EITCA/EG e-valitsuse akadeemia rahvusvaheliselt kättesaadav 80-protsendilise EITCI-st subsideeritud tasu ulatuses EL-i liikmesriikide avaliku sektori töötajatele.

EL-i avalike teenistuste, riiklike ja piirkondlike valitsusasutuste töötajaid julgustatakse Brüsselis arendama ja ametlikult kinnitama ametialaseid IT-pädevusi, mis on seotud halduse kompetentsidega.

Kui teie või teie organisatsioon on programmist huvitatud, võimaldab EITCI toetus 80% vähendada Euroopa IT-atesteerimise akadeemia tasu, edendades standardi levitamist.

eu

Pange tähele, et iga EITC-sertifikaadi saate osta eraldi, kuid EITCA/EG Akadeemias saate juurdepääsu kõigile ülaltoodutele

EITCA/EG Akadeemias osalemine 80% EITCI toetusega liikmesriikide avaliku sektori töötajatele säästab teile märkimisväärset summat (eelnimetatud 7 EITC sertifikaadi eraldi kogumaksumus on 770 eurot, samas kui neid kattev 80% EITCI toetusega EITCA/EG koht) kõik on kõigest 220 eurot).

EITCA/EG E-valitsuse infotehnoloogia akadeemia e-valitsuse infotehnoloogia sertifikaat (EITCA/EG): annab üksikisikutele õiguse spetsialistidena mitmesuguste IT-lahenduste ja -tehnoloogiate juurutamiseks ja kasutamiseks avalikus halduses ja valitsemisstruktuurides vastavalt Euroopa Liidus laialdaselt edendatavatele standarditele. Pange tähele, et tasu vähendatakse kuni € 220 kohaldatava 80% EITCI toetuse alusel. Tasu sisaldab EITCA/EG sertifikaati ja 7 EITC sertifikaati.  1,100.00 LOE EDASI KOHTADE VASAKULT

Euroopa suunised

Euroopa infotehnoloogia atesteerimisinstituudi e-valitsuse IT-kompetentsuse atesteerimise juhendite täielik on-line rakendamine

Enesekiirusega e-õpe

Saate kogu EITCA/EG Akadeemia lõpule viia nii kiiresti kui ühe kuuga

Tunnustatud standard

Kogu maailmas on standardit tunnustavatele rahvusvahelistele asutustele välja antud üle 100 000 EITC/EITCA sertifikaadi

Juurdepääs tarkvarale

EITC kaugeksamiteks õppimiseks ja nendeks valmistumiseks võite kasutada müüja prooviversiooni juurdepääsu kogu asjakohasele IT-tarkvarale

UURINGUD E-VALITSUS BRÜSSELIS TÄIELIKULT LIIGIS JA SAA ELI SERTIFITSEERITUD KAUG

Teil on õigus saada 80% EITCI toetust, olenemata ajaliselt ja kohtade arvust EITCA/EG Akadeemia

ÄRGE unustage TASUTA kontrollimist IT-ID VASTU VÕTTA IT-ID 03 päeva 12 tundi 54 protokoll 04 sekundit

80% EITCI toetus EITCA Akadeemiale kehtib kuni 31/10/2020. Te võite saata subsiidiumikoodi oma e-posti aadressile - et seda mitte kaotada.

EITCA/EG AKADEEMias OSALEMISE ÜLES PÕHJUSED

Altpoolt leiate kokkuvõtte EITCA/EG Akadeemias osalemise eelistest, mida võite kaaluda. Pange tähele, et pärast mis tahes EITC või EITCA Akadeemia atesteerimisprogrammi registreerumist võite 30 päeva jooksul tagasi astuda ja saada garanteeritud täieliku tagasimakse.

TUNNUSTATUD IT-SERTIFITSEERIMINE

Brüsselis välja antud Euroopa IT-sertifikaat on kompetentsuse tõendamise standard, mida on välja töötatud ja levitatud alates 2008. aastast

ÕPPEKAVA KUUPÄEVA

Algajatest professionaalideni ulatuva edutasemega õppekava on võimalik läbida isegi ühe kuu jooksul

PAINDLIK DISTANTIÕPE

Täielikult veebipõhine sertifitseerimisprotseduur koos veebipõhiste konsultatsioonide ja kaugeksamitega - õppige igal pool ja igal ajal

LISAKS OSKUSTE Atesteerimine

Teie EITCA akadeemia tunnistus koos lisaga ja kõik asjakohased EITC sertifikaadid, mis on välja antud Brüsselis teie oskuste kinnitamiseks

PRAKTIKA TARKVARAGA

Praktiline kasutamine vastavas tarkvaras, millele on juurdepääs prooviversiooniga sertifitseerimisprotseduuri praktiliste elementide ettevalmistamise osana

80% EITCI TOETUS

Kehtib kõigile osalejatele olenemata rahvusest, elukohast ja staatusest, vähendades EITCA Akadeemia tasusid 80% võrra 220 euroni

TOMMOROWI HARIDUS, TÄNA

Kaugharidus ja kaugeksam annavad teile vabaduse pääseda EL EITCA/EITC sertifikaadile juurde igal pool ja igal ajal, vaid osa kuludest, mis on seotud välismaal õppimisega Brüsselis, EL. Kvaliteetsete digitaalsete kompetentside arendamine on kasulik mitte ainult teile isiklikult, vaid on ka osa kogu infoühiskonna kasvust kogu maailmas, soodustades digitaalset globaalset turgu ja tommorowi majandust. See pole ainult teie enda või ELi tulevik.

EITCI Instituut
EITCA Akadeemia kujutab endast aktuaalselt seotud EITC atesteerimisprogramme, mida saab eraldi lõpule viia ja mis vastavad iseseisvalt tööstusliku IT-alase professionaalse väljaõppe standarditele. Nii EITCA kui ka EITC sertifikaadid on oluline tunnistus omaniku asjakohaste IT-teadmiste ja -oskuste kohta, võimaldades inimestel kogu maailmas, kinnitades nende pädevust ja toetades karjääri. Euroopa IT-sertifitseerimise standard, mille EITCI Instituut on välja töötanud alates 2008. aastast, püüab edendada digitaalset kirjaoskust, levitada IT-alaseid professionaalseid pädevusi elukestvas õppes ja võidelda digitaalse tõrjutuse vastu, toetades puuetega inimesi, samuti vähese sotsiaalmajandusliku staatusega ja neile eelnevaid inimesi. kolmanda astme kooli noored. See on kooskõlas Euroopa digitaalarengu tegevuskava suunistega, mis on sätestatud digitaalse kirjaoskuse, oskuste ja kaasatuse edendamisel.

EITCA/EG arvutigraafika akadeemia ja EITC sertifikaatide võrdlus

 • ÜHE EITC SERTIFIKAAT
 • 110
  EITCI sertifikaadi jaoks EITCI toetust ei saa
 • Teie saadud sertifikaat: Valitud EITC sertifikaat
 • Programmi sisu: 15 tundi (võib kuluda 2 päeva pärast)
 • Õppimine ja eksamid: Täiesti kaugel, oma ajakavas
 • Eksamite kordus: Piiramatu, tasuta
 • Ekspertide didaktilised konsultatsioonid: Piiramatu, veebis
 • Access: Instant koos vajalike tarkvaraversioonidega
 • Tingimused: EITCI toetust ei ole ja tähtaja lõppu ei ole

EITC/BI/MSO13
Kontoritarkvara põhialused (MICROSOFT OFFICE 2013)

ELU EITK AMETLIK SERTIFITSEERIMINE TÄIELIKULT LINNA

LISAKS EITCA/EG E-VALITSUSE AKADEEMIAsse

EITC/BI/OO
Kontoritarkvara põhialused (avatud kontor)

ELU EITK AMETLIK SERTIFITSEERIMINE TÄIELIKULT LINNA

LISAKS EITCA/EG E-VALITSUSE AKADEEMIAsse

EITC/CN/CNF
ARVUTITE VÕRGUSTIKU PÕHIMÕTTED

ELU EITK AMETLIK SERTIFITSEERIMINE TÄIELIKULT LINNA

LISAKS EITCA/EG E-VALITSUSE AKADEEMIAsse

EITC/EG/IEEGP
SISSEJUHATUS EUROOPA e-valitsemisprogrammidesse

ELU EITK AMETLIK SERTIFITSEERIMINE TÄIELIKULT LINNA

LISAKS EITCA/EG E-VALITSUSE AKADEEMIAsse

EITC/IS/FAIS
TEABeturbe ametlikud aspektid

ELU EITK AMETLIK SERTIFITSEERIMINE TÄIELIKULT LINNA

LISAKS EITCA/EG E-VALITSUSE AKADEEMIAsse

EITC/IS/IMCM
SISSEJUHATUS Moodsad krüptograafia meetodid

ELU EITK AMETLIK SERTIFITSEERIMINE TÄIELIKULT LINNA

LISAKS EITCA/EG E-VALITSUSE AKADEEMIAsse

EITC/IS/PAIS
INFOTURVALISUSE PRAKTILISED ASPEKTID

ELU EITK AMETLIK SERTIFITSEERIMINE TÄIELIKULT LINNA

LISAKS EITCA/EG INFOTURVALISUSE AKADEEMIAsse

EELMINE
JÄRGMINE

EITCA AKADEEMIA OSALEJATE ARVAMUSED

"On ülioluline, et koolitus võimaldaks hankida rahvusvahelist tunnistust, isegi kui õppimine ja eksamineerimine on kaugel ... Arvan, et sellised kursused peaksid olema populaarsemad."

MARIE

TOULOUSE, PRANTSUSMAA
"Palju kirjeldusi. Kõrgharidus. Võimalus konsulteerida juhendajatega. Sisu selgus."

CARL

GOTHENBURG, ROOTSI

MITCH

NEW YORK, USA
"Mulle meeldis koolitusprogramm väga, see andis mulle värske ülevaate arvutigraafikast."

Euroopa IT-sertifitseerimise akadeemia on a põhjalik ekspertiisi tõend raamistik, mis tõestab kutsealaseid väljakutseid ja edendab digitaalset karjääri.

EITCA Akadeemia abil pääsete juurde mitmele Euroopa IT-sertifitseerimise programmile, mis on rühmitatud, et pakkuda oskusteabe saamiseks vajalikke oskusi.

EITCA AKADEEMIA JA EITC SERTIFITSEERIMISPROGRAMMIDE STATISTIKA

1000 +

SERTIFITSEERIMISPROGRAMMI TUNNID

70 +

EITC- JA EITCA-AKADEEMIA SERTIFIKAATID KASUTATAVAD

1 000 000+

STANDARDIGA VASTASTIKUNUD 40-NASE RIIGI INDIVIDUAALSED

50 000 000+

IT-OSKUSTE ARENGU ISIKUTUNDID

20 000 +

JÄRELDUSED JA SOOVITUSED LÄHENEMISELT ELI JÄRGMISELT

SAAKKE TEIE EITCI 80% SUBSIDIAKOODI

Subsiidiumikood kehtib ainult selle kõlblikkusperioodi jooksul, so kuni 31/10/2020 lõpuni. See kehtib 80% toetus vähendades valitud EITCA Akadeemia tasusid piiratud arvul kohtades. Subsiidiumikoodi aktiveerimiseks on vaja teie e-posti aadressi. Pärast e-posti aadressile subsiidiumikoodi saatmist ja EITCA sertifikaadi registreerimisformaalsuste täitmist enne subsiidiumikoodi kehtivusaja möödumist tagate EITCA akadeemias garanteeritud 80% -lise EITCI-ga toetatud koha, mis kehtib kõigile programmis osalejatele kogu maailmas, nii EList ja välismaalt. Subsideeritud juurdepääs Euroopa IT-atesteerimise akadeemiale on osa EITCI kohustusest toetada Euroopa Komisjoni poolt algatatud digitaalsete oskuste ja töökohtade koalitsiooni.

TOP
Valige oma valuuta
EUReuro
Ungari forinti Ungari forint